Restrukturyzacja, postępowania naprawcze, układowe i upadłościowe

  • uczestnictwo po stronie wierzyciela jak i dłużnika we wszelkich postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowej i naprawcze, w tym w postępowaniach upadłościowych prowadzonych w celu likwidacji majątku lub zawarcia układu, oraz w postępowaniach naprawczych,
  • przygotowywanie dokumentów i wniosków w sprawach ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postepowania naprawczego oraz reprezentacja przed sądami w tych postępowaniach,
  • reprezentowanie syndyków mas upadłości w postępowaniach dotyczących roszczeń i zobowiązań mas upadłości,
  • przygotowywanie dokumentów, uczestnictwo i reprezentacja wierzycieli i dłużników w indywidualnych postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących redukcji  zobowiązań, odroczenia terminów ich płatności lub rozłożenia na raty

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź