Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

  • przygotowywanie dokumentów, w tym umów, dotyczących ochrony praw autorskich oraz praw pokrewnych (artystów wykonawców, do fonogramów i wideogramów, do nadań programów, do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych);
  • przygotowywanie dokumentów, w tym umów, dotyczących ochrony praw autorskich oraz praw do publikacji i rozpowszechniania programów komputerowych;
  • reprezentacja wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
  • dochodzenie roszczeń i reprezentacja, na drodze sądowej i pozasądowej, z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych,
  • dochodzenie roszczeń i reprezentacja w sprawach dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź