Prawo pracy

  • przygotowywanie dokumentów dotyczących aktów prawa pracy, w tym układów zbiorowych pracy, regulaminów, oraz innych aktów wewnętrznych, oraz związanych z przejęciem zakładu pracy przez nowego pracodawcę,
  • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniach dotyczących roszczeń pracowników wobec pracodawców, jak i roszczeń pracodawców wobec ich pracowników; związanych z wypadkami przy pracy,
  • negocjowanie i udział w przygotowywaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów zawieranych z kadrą kierowniczą, w tym tzw. kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie, reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń z tych umów,
  • negocjowanie i udział w przygotowywaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów dotyczących zakazu konkurencji, reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń z tych umów

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź