Prawo morskie

 • negocjowanie i udział w przygotowywaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, dotyczących przewozu statkami, załadunku i rozładunku, należności przewoźnika, odpowiedzialności przewoźnika, przewozu pasażerów, czarteru, usług agencyjnych, maklerskich, holowniczych, pilotowych,
 • negocjowanie i udział w przygotowywaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących roszczeń z tytułu pracy na morskich statkach handlowych,
 • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących:
 • roszczeń z tytułu praw rzeczowych i przywilejów na statkach,
 • roszczeń morskich,
 • roszczeń z tytułu ratownictwa morskiego,
 • roszczeń z tytułu wypadków morskich,
 • negocjowanie i udział w przygotowywaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeń morskich, przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących roszczeń z umów ubezpieczenia morskiego,
 • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w sprawach administracyjnych i cywilnych z udziałem podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi;
 • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w sprawach administracyjnych i cywilnych dotyczących odpadów, zanieczyszczeń i ładunków niebezpiecznych ze statków,
 • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w sprawach dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich, bezpieczeństwa morskiego,
 • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w sprawach dotyczących postępowań rejestrowych okrętów, statków, jachtów, statków żeglugi śródlądowej, statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź