Prawo cywilne i rodzinne

  • doradztwo,  negocjowanie i udział w przygotowywaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, ich rozwiązywania, wypowiadania i odstępowania
  • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych oraz roszczeń z czynów niedozwolonych,
  • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących nabycia własności, ochrony własności, zniesienia współwłasności, ustanawiania i znoszenia ograniczonych praw rzeczowych i roszczeń, wieczystoksięgowych i w sprawach rejestru zastawów,
  • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących nabycia spadku lub jego odrzucenia, działu spadku, zachowku, odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących prawa rodzinnego: rozwodów i separacji, stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów, umów majątkowych małżeńskich, zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego, stosunków majątkowych pomiędzy konkubentami

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź