Odszkodowania za szkody majątkowe i niemajątkowe

 • przygotowywanie dokumentów i reprezentacja w postępowaniach sądowych i pozasądowych, w tym wobec towarzystw ubezpieczeniowych, dotyczących szkód:
 • wynikłych z wypadków komunikacyjnych,
 • za błędy w sztuce medycznej,
 • z czynów niedozwolonych,
 • z tytułu wypadków przy pracy,
 • odszkodowań z umów ubezpieczenia osobowych, majątkowych i odpowiedzialności cywilnej,
 • odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (w razie uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia; śmierci osoby najbliższej);
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści;
 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich,
 • renta dla najbliższych członków rodzony osoby zmarłej,
 • odszkodowania z tytułu służebności przesyłu oraz faktycznego bezumownego korzystania z nieruchomości przez urządzenia energetyczne i linie przesyłowe (linie energetyczne, telekomunikacyjne, gazociągi, wodociągi, inne rodzaje rurociągów);
 • odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, w tym pod inwestycje drogowe;
 • odszkodowania, zadośćuczynienia i nawiązki z tytułu naruszenia dóbr osobistych

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź