Obrót nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane

  • przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów dotyczących obrotu nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami,
  • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami, zarządców nieruchomości;
  • dochodzenie roszczeń wobec deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami, zarządców nieruchomości;
  • przygotowywanie dokumentów, wniosków, odwołań, skarg i reprezentacja w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego (studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postępowań dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ustalenie warunków zabudowy), w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywanie dokumentów, wniosków, odwołań, skarg i reprezentacja w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywanie, analiza oraz negocjowanie wszelkich umów dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, świadczenia usług sprzętowych i wynajmu sprzętu budowlanego, zaopatrzenia w materiały budowlane, reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń z tych umów

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź