Doradztwo korporacyjne

  • przygotowywanie, analiza oraz negocjowanie wszelkich dokumentów handlowych i korporacyjnych, w tym statutów, regulaminów, uchwał, oraz innych aktów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania spółek i innych podmiotów prawnych
  • prowadzenie stałej lub doraźnej obsługi prawnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek, w tym doradztwo dotyczące zagadnień korporacyjnych związanej z organizacją i funkcjonowaniem ich organów
  • negocjowanie i udział w przygotowywaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, zawieranych pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami), pomiędzy spółkami i członkami ich organów, oraz pomię-dzy wspólnikami (akcjonariuszami) i spółkami
  • pomoc prawna w emisji papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź