Oferta dla klientów indywidualnych

Zakres pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym obejmuje udzielanie im porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, uczestnictwo w ich negocjowaniu i zawieraniu, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak i innymi organami administracji publicznej w szerokim spektrum postępowań administracyjnych, windykację należności jak i ochronę przed roszczeniami ze strony innych podmiotów.

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź